Algemene voorwaarden Homely:

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen ons, Homely, en u.

2.  Bestellingen
2.1 De bestellingen kunnen worden geplaatst via onze website.
2.2 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging via e-mail met de details van uw bestelling.

3. Prijzen en betaling
3.1 Alle prijzen op onze website zijn vermeld in euro's en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
3.2 Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op onze website.
3.3 Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, behouden wij het recht om de bestelling te annuleren.

4. Levering
4.1 Wij streven ernaar om de bestelling binnen de opgegeven levertijd te leveren. Deze levertijd is echter indicatief en kan niet als bindend worden beschouwd.
4.2 Indien de levertijd wordt overschreden, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

5. Herroepingsrecht
5.1 Als consument heeft u het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst te ontbinden.
5.2 De kosten voor het retourneren van de bestelling zijn voor uw eigen rekening.

6. Garantie en klachten
6.1 Wij streven ernaar om producten van goede kwaliteit te leveren. Mocht u echter een defect of beschadigd product ontvangen, dan dient u dit binnen 7 dagen na ontvangst aan ons te melden.
6.2 Klachten worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en u ontvangt van ons een reactie.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Wij zijn niet aansprakelijk enige voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onze webshop, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze kant.
7.2 Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de desbetreffende bestelling.

8. Intellectueel eigendom
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de inhoud ervan blijven te allen tijde bij ons.

9. Privacy
9.1 Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen uw persoonsgegevens met uiterste zorg behandelen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

10. Overig
10.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

We vragen u om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u een bestelling plaatst. Door een bestelling te plaatsen, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Homely - Bo De Baere
Vinkstraat 18, 9160 Lokeren
Alexis Dallièrestraat 20, 9050 Gent

Tel: +32 472 81 63 08
Mail: info@homely-interieur.com
Ondernemingsnummer: BE0773.367.043

Algemene voorwaarden

helpt jou met... schrijf hier een krachtige bio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Viverra vitae congue eu consequat ac felis donec. 

Jouw bedrijfsnaam

Menu