Homely verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik maken van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via de website, telefoon of email. Persoonsgegevens die Homely verwerkt zijn:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Factuur- en bezoekadres

Daarnaast kan Homely persoonsgegevens ontvangen via derden in het kader van haar dienstverlening.

BEWAREN PERSOONSGEGEVENS
Homely  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Administratieve informatie met uw factuur-, betaal-, en bestelgegevens moeten van de belastingdienst zeven jaar bewaard blijven.

PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN AAN DERDEN
Homely deelt uw persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U wordt vooraf gevraagd toestemming te geven voor het doorgeven van gegevens aan derden. Homely is na uw toestemming niet langer verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw gegevens bij de betreffende partij. Homely zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen.

WIJZIGEN PERSOONSGEGEVENS
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdracht of verwijdering sturen naar info@homely-interieur.com. Homely zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

BEVELIGING
Homely neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Er worden beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Privacyverklaring

helpt jou met... schrijf hier een krachtige bio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Viverra vitae congue eu consequat ac felis donec. 

Jouw bedrijfsnaam

Menu